Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Ommen28-03-2020 – Online meditatie zondag 29 maart 2020

Voor zondag 29 maart 2020 heeft ds. van Dijk een meditatie verzorgd. Die is op de onderstaande pagina te bekijken en beluisteren.

Meditatie 29 maart 202021-03-2020 – Online meditatie zondag 22 maart 2020

Voor zondag 22 maart 2020 heeft ds. de Hullu een meditatie verzorgd. Die is op de onderstaande pagina te bekijken en beluisteren.

Meditatie 22 maart 202019-03-2020 – Handreiking pastoraat en diaconaat zonder bezoek

In deze tijd waarin we sociale afstand houden heeft Ds. de Hullu een handreiking geschreven voor ouderlingen en diakenen. Bezoeken worden niet meer afgelegd en in de handreiking worden een aantal suggesties gedaan om pastoraat en diaconaat voort te zetten. Ook voor gemeenteleden onderling is dit een informatief document. Het is hier onder te downloaden.17-03-2020 – Update maatregelen i.v.m. Corona-virus

Beste gemeenteleden van GKv Ommen-Noord/Oost en -West,

Nu de maatregelen vanuit de overheid verder zijn aangescherpt en verlengt hebben wij gisteravond samen de onderstaande afspraken gemaakt voor onze beide gemeenten:

De meditatie van afgelopen zondag is positief ontvangen. Wij zijn voornemens voor de komende zondagen (tot en met 5 april) weer een persoonlijk moment van bezinning te organiseren. Daarbij houden wij dezelfde vorm aan als afgelopen zondag.

U kunt deze meditatie bekijken via onderstaande kanalen:

Alle overige kerkelijke activiteiten in Het Baken komen tot 6 april te vervallen. Het kerkgebouw is gesloten. In het postvakje zal dan ook geen nieuws komen te liggen. Wel zal de Rondommer wekelijks opgesteld en verspreid worden. Hierbij zorgen wij ook voor gemeenteleden die de Rondommer niet digitaal kunnen ontvangen.  

De Rondommer van deze week geeft aanvullende informatie. Onder andere over de wijze waarop wij pastorale en diaconale aandacht vorm kunnen geven. 

Komende 3 woensdagen zullen de kerkelijke klokken van 19:00 – 19:15 luiden. Zo willen wij in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost verspreiden. We willen daarmee ook oproepen tot gebed en andere vormen van steun voor iedereen die ziek is en voor wie zich elke dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van de medemens.

Eventuele nieuwe informatie zal via de Rondommer of, indien nodig, via de website www.ommen.gkv.nlScipio of per mail beschikbaar gesteld worden.

De komende weken trekken beide gemeenten samen op en zal alle informatie voor beide gemeenten gelden.

De maatregelen die wij in deze tijd moeten nemen zijn ingrijpend. Door alle maatregelen missen we de ontmoeting met elkaar, die zo belangrijk is voor ons kerk zijn. Toch weten we ons met elkaar verbonden en samen met onze Heer. Op Hem stellen we ons vertrouwen.

De Kerkenraden GKv Ommen-Noord/Oost en Ommen-West14-03-2020 – Persoonlijk moment van bezinning met online meditatie

Beste gemeenteleden van GKv Ommen-Noord/Oost en -West,

Na de berichtgeving van de overheid heeft het Steunpunt Kerkenwerk geadviseerd alle zondagse kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers en/of gemeenteleden komende zondagen niet door te laten gaan. In ieder geval tot 31 maart. Gezamenlijk (GKv Ommen Noord/Oost en -West) hebben we besloten om deze richtlijn te volgen. Wij hebben het besluit genomen komende zondagen geen erediensten te houden in Het Baken.

Zoals in het bericht eerder deze week is aangegeven, vinden we het belangrijk de komende weken een persoonlijk moment van bezinning te houden. Dit moment van bezinning organiseren wij in de vorm van een opgenomen korte meditatie en gebed. Deze week wordt het verzorgd door ds. C. van Dijk.

Het thema: “De Here God onze schuilplaats”

  • Tekst: Psalm 91

U kunt deze meditatie bekijken via onderstaande kanalen:

Andere mogelijkheden voor het volgen van een kerkdienst:

  • Live-uitzending vanuit GKv de Ontmoetingskerk Amersfoort-Vathorst wordt verzorgd door LPB media. Deze begint om 10.30 uur en kunt u op deze pagina.
  • De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om 9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2

Eventuele nieuwe informatie zal via de website www.ommen.gkv.nl via Scipio of per mail beschikbaar gesteld worden.

Beide gemeenten maken gebruik van Scipio. Onder andere voor onze ledenadministratie, digitaal collecteren en nieuwsberichten. Wanneer u ook gebruik wenst te maken van Scipio kunt u uw mailadres doorgeven aan uw kerkelijk bureau (Noord/Oost: kbur.ommen.nl@gmail.com West: kerkelijkbureau@ommen-w.gkv.nl).

De komende weken trekken beide gemeenten samen op en zal alle informatie voor beide gemeenten gelden.

Zonder tegenbericht gaan de overige kerkelijke activiteiten in Het Baken gewoon door.

We nemen deze maatregelen in het vertrouwen dat God, ook in deze bijzondere situatie, voor Zijn kerk zorgt.

De Kerkenraden GKv Ommen-Noord/Oost en Ommen-West12-03-2020 – Maatregelen i.v.m. coronavirus

Beste gemeenteleden van GKv Ommen-Noord/Oost en -West,

Veel gemeenten vragen zich af welke maatregelen ze moeten nemen in verband met het coronavirus.

Gezien de berichtgeving van de overheid adviseert Steunpunt Kerkenwerk alle zondagse kerkdiensten met meer dan 100 bezoekers en/of gemeenteleden komende zondagen niet door te laten gaan. In ieder geval tot 31 maart.


Vanavond hebben we in een gezamenlijk overleg tussen beide kerken besloten om deze richtlijn te volgen. Dit betekent dat we het ingrijpende besluit genomen hebben komende zondagen geen erediensten te houden in Het Baken.

Juist in deze situatie vinden we het belangrijk een moment van bezinning te houden. Meer dan anders is er reden de Here aan te roepen en naar zijn Woord te luisteren. Dit moment van bezinning organiseren wij in de vorm van een korte meditatie en gebed. Deze zal voor komende zondag verzorgd worden door ds. C. van Dijk. Het idee is dat deze meditatie zaterdag wordt opgenomen, en later beschikbaar gesteld wordt.

We berichten u zaterdag rond 17:00 uur opnieuw met nadere uitleg. Ook zal eventuele nieuwe informatie op de website www.ommen.gkv.nl of via Scipio beschikbaar gesteld worden.

De komende weken trekken beide gemeenten samen op en zal alle informatie voor beide gemeenten gelden.

De verkiezing voor ambtsdragers, die komende zondag in GKv Ommen-West gepland was, wordt op een later tijdstip georganiseerd.

Zonder tegenbericht gaan de overige kerkelijke activiteiten in Het Baken gewoon door.

We nemen deze maatregelen in het vertrouwen dat God ook in deze bijzondere situatie voor Zijn kerk zorgt.

De Kerkenraden GKv Ommen-Noord/Oost en Ommen-West